Evalueren en stimuleren

Duidelijkheid stelt gerust

Voor elk type bedrijf is het zinvol om tijd te investeren in correcte beoordeling en feedback. Alleen zo kan je objectief vaststellen hoe mensen functioneren, hen stimuleren en bijsturen.

Evalueren en stimuleren

Kritiek uiten of iemand op een fout wijzen is nooit leuk. Maar eens duidelijk is wat mag en kan, blijft terugkoppeling ‘on the spot’ de belangrijkste en meest effectieve vorm van feedback. Wij helpen leidinggevenden om zich hier beter bij te voelen, ook wanneer ze moeite hebben met het geven van positieve, motiverende commentaar.

Eens manager en team vertrouwd zijn met onmiddellijke feedback en samen zoeken naar verbetering, vormen beoordelings- of functioneringsgesprekken geen beproeving meer. Je hoeft immers niet meer stil te staan bij het verleden en kan volop kijken naar ieders verwachtingen voor de toekomst.

Bijzonder constructief bij feedback is het gebruik van het gedragsmodel: je vertrekt van een positieve intentie, benoemt een waarneembaar gedrag en beschrijft het effect ervan. Zo blijf je bij feiten en staan er geen emoties in de weg. Wij kunnen je deze techniek perfect aanleren. Of laat ons je helpen met een 360°-feedback, waarbij indrukken van de chef, collega’s en ondergeschikten – soms zelfs klanten – worden samengebracht.

Ook als er kordaat opgetreden moet worden, kan je rekenen op Let’s Goos om je bij te staan in een beslissing en een respectvol gesprek, bijvoorbeeld bij een ontslag of een interne verschuiving. We hebben daarbij eveneens aandacht voor de betrokken collega’s.

De essentie

  • Hanteer onmiddellijke feedback naast formele beoordelings- of functioneringsgesprekken.

  • Gebruik het gedragsmodel om objectief te blijven.

  • Durf beslissingen te nemen.

  • Blijf respectvol.

Starten met een resultaatgericht personeelsbeleid?

Let’s Goos!

Onze 10 bouwstenen

missie en mensen

1. Missie en mensen

Sollicitanten en nieuwe medewerkers

2. Sollicitanten en nieuwe medewerkers

Waarderen en belonen

3. Waarderen en belonen

Managers en leiders

4. Managers en leiders

Communicatie en dialoog

5. Communicatie en dialoog

Trainen en ontwikkelen

6. Trainen en ontwikkelen

Co-creëren en innoveren

7. Co-creëren en innoveren

Talenten en teams

8. Talenten en teams

Evalueren en stimuleren

9. Evalueren en stimuleren

Plezier en ontspanning

10. Plezier en ontspanning