Co-creëren en innoveren

De beste ideeën ontstaan op de werkvloer

Markten bewegen steeds sneller, bedrijven dus ook. Innovatie is niet louter de opdracht van ontwikkelaars of het management. Het gaat evenzeer om kleine verbeteringen aan je producten en processen. Wie beter dan degene die daar met zijn neus op zit, om mee te denken en met haalbare ideeën te komen?

Co-creëren en innoveren

Creatief denken en verandering omarmen hoort thuis op elke plek in je onderneming. Als neutrale partij is onze ervaren specialist goed geplaatst om te bekijken hoe je die creativiteit een plaats geeft, zonder het operationele gebeuren te verstoren.

  • Sluit bijvoorbeeld elk werkoverleg af met de vraag naar verbetertips. Zo wordt ‘verbeteren’ een attitude en een onderdeel van het werk.

  • Laat mensen fouten maken en leer er samen uit. Dat stelt gerust en geeft ruimte om te denken.

  • Laat zien dat je aangebrachte ideeën overweegt, ook als je er niet meteen iets mee doet. Je bevestigt dat je creatieve inbreng ernstig neemt.

Vernieuwing vraagt durf, ook van de leidinggevende. Pak je vernieuwing aan met een team, dan bereik je vaak een hoger rendement wanneer je buitenstaanders bij de groep betrekt. Klanten, leveranciers of medewerkers uit een andere afdeling hebben vaak verrassende invalshoeken. Ideaal is dat bij het denkproces hiërarchische lijnen worden doorbroken en ook de gekste ideeën aandacht en waardering krijgen. Medewerkers creatief laten denken is één, maar net zo belangrijk is je eigen houding om open te staan voor wat naar boven komt. Ook daar helpen we je mee.

De essentie

  • Vraag systematisch naar verbetertips.

  • Gebruik fouten als een leermoment.

  • Waardeer elk idee en koppel respectvol terug.

  • Werk over afdelingsgrenzen heen.

Starten met een resultaatgericht personeelsbeleid?

Let’s Goos!

Onze 10 bouwstenen

missie en mensen

1. Missie en mensen

Sollicitanten en nieuwe medewerkers

2. Sollicitanten en nieuwe medewerkers

Waarderen en belonen

3. Waarderen en belonen

Managers en leiders

4. Managers en leiders

Communicatie en dialoog

5. Communicatie en dialoog

Trainen en ontwikkelen

6. Trainen en ontwikkelen

Co-creëren en innoveren

7. Co-creëren en innoveren

Talenten en teams

8. Talenten en teams

Evalueren en stimuleren

9. Evalueren en stimuleren

Plezier en ontspanning

10. Plezier en ontspanning