Waarom Let’s Goos?

“Een professionele bezigheid waarbij ik mijn persoonlijke waarden invulling kan geven en mijn kerncompetenties volop inzet.

Ik heb zo’n job. Nu jij nog.”

Ik ben Leen, het hart van het warme nest van de Let’s Goos consultants. Een HR-professional in hart en nieren. Zo eentje die zowel aan de vraag- als aanbodzijde van HR-dienstverlening heeft gestaan. In 2010 richtte ik mijn eigen bedrijf op. De tijd was rijp! Gedurende ruim 20 jaar had ik een stevige ervaring opgebouwd als extern consultant, maar ook middenin diverse HR-bedrijven en als HR-directeur van een bedrijf met 700 personeelsleden. Hierdoor weet ik als geen ander wat er leeft binnen een organisatie en hoe moeilijk het soms is om alle wensen en vragen van managers en personeel met elkaar te verzoenen, zonder aan kwaliteit, oprechte inleving en inschatting van de noodzakelijkheid in te boeten. Het ‘wisselen van pet’ zonder verlies van geloofwaardigheid en objectiviteit is dan ook de constante uitdagingwaarmee bedrijfsleiders worden geconfronteerd.

Los van die op zich al duale HR-rol merkte ik dat ik als individu en als gewone werknemer net zoals alle anderen geregeld in botsing kwam met mezelf en mijn persoonlijke waarden en drijfveren, met de heilige huisjes in bedrijven, met ondernemingsculturen die niet steeds 100% matchten met mijn eigen mentaliteit en principes, met hoe men soms te vaak collectief denkt en erg weinig persoonlijk omgaat met medewerkers en hun ideeën. Ik begon me af te vragen of ik in dergelijke contexten en in mijn HR-rol daarbinnen wel op mijn best kon functionerenen mijn kerncompetenties voldoende kon inschakelen. Deed ik niet te vaak beroep op competenties die in feite niet ten volle ontwikkeld waren of waarnaar ik minder neigde, en bleven andere competenties niet ongebruikt?

Een serieus stukje ‘soul searching’ vond plaats… enkele maanden lang. Ik zocht voordien afgelegde persoonlijkheids- en competentietesten op, legde er aanvullende af en telkens bleek dat ik eerder gemaakt was voor een adviserende, promotende, explorerende ‘consultantrol’, dan wel een sturende, trekkende, leidinggevende managerrol. Echter, verblind door ‘wat in de lijn van de carrièreverwachtingen lag’ en ongetwijfeld ook door de lokroep van ronkende functietitels, had niemand, mezelf incluis, daar ooit rekening mee gehouden.

Langzaam maar zeker groeide het idee om me weg te trekken vanonder het juk van ‘corporate life’ en te kiezen voor een professioneel leven op eigen poten en met eigen accenten.

Een professionele bezigheid waarbij ik wel mijn persoonlijke waarden invulling zou kunnen geven en mijn kerncompetenties inzetten. De stukjes van mijn Let’s Goos HR-fundamenten begonnen samen te vallen.

Lees er meer over

Starten met een resultaatgericht personeelsbeleid?

Let’s Goos!