Communicatie en dialoog

Hou de deur open

Interne betrokkenheid en verbinding creëer je niet door het bedrijf eenzijdig aan de medewerkers te ‘verkopen’. Je laat ze ook zelf de cultuur mee bouwen. In elke goed draaiende organisatie is er ruimte voor dialoog, waarbij partijen evenwaardig hun standpunt en gevoel kunnen uiten. Je leert altijd iets als je luistert.

Communicatie en dialoog

Communiceren doe je de hele dag, ook met je lichaam. Vaak zonder het te weten verspreid je een boodschap, misschien niet degene die je wilde. Interne communicatie is iets waar je alle dagen bewust mee bezig hoort te zijn. Weet je niet waar te beginnen? Onze specialist legt de vinger op wat er in jouw organisatie nodig is. Dat wordt op de sporen gezet via individuele begeleiding, teamtrajecten, een procesaanpak… Enkele voorbeelden:

  • Zorgen voor gestructureerd werkoverleg, zodat deelnemers discussies, besluiten en informatie kunnen vertalen naar concrete actie.

  • Feedback toelaten en waarderen op alle niveaus. Je mening kunnen formuleren met respect voor de andere is het dagelijks brood van een positieve werkrelatie. Het kan op formele en informele momenten.

  • Medewerkers als eerste op de hoogte brengen als er nieuws is, voor ze het via relaties of de pers vernemen. Daarmee toon je respect en groeit hun vertrouwen.

  • Geweldloze communicatie toepassen: assertief zijn zonder agressief te worden, met aandacht luisteren en duidelijk formuleren wat je wil, je gevoel op tafel leggen, samen zoeken naar een win-win.

De essentie

  • Ga elke dag bewust om met interne communicatie.

  • Installeer systematisch werkoverleg.

  • Hou geregeld face-to-face feedbackgesprekken.

  • Pas heldere communicatie toe.

Starten met een resultaatgericht personeelsbeleid?

Let’s Goos!

Onze 10 bouwstenen

missie en mensen

1. Missie en mensen

Sollicitanten en nieuwe medewerkers

2. Sollicitanten en nieuwe medewerkers

Waarderen en belonen

3. Waarderen en belonen

Managers en leiders

4. Managers en leiders

Communicatie en dialoog

5. Communicatie en dialoog

Trainen en ontwikkelen

6. Trainen en ontwikkelen

Co-creëren en innoveren

7. Co-creëren en innoveren

Talenten en teams

8. Talenten en teams

Evalueren en stimuleren

9. Evalueren en stimuleren

Plezier en ontspanning

10. Plezier en ontspanning