Managers en leiders

Samenleven op elke verdieping

75% van de werknemers vindt omgaan met hun baas het meest stressvolle deel van de dag. Leidinggeven is niet vanzelfsprekend. Het vergt vaardigheden waar de meesten onder ons extra inspanningen voor moeten doen. Gelukkig kan je veel leren.

Managers en leiders

Managers sturen mensen aan om binnen het afgesproken kader concrete resultaten te halen. Leiders stimuleren en inspireren, dagen mensen uit, bieden perspectieven. Ze staan model voor de visie en waarden van de organisatie en stuwen het bedrijf in de juiste richting.

In de praktijk zien we allerlei mengvormen van deze rollen. Dat zet vaak druk op de ketel. Jouw stijl als baas beïnvloedt het gedrag van je mensen. Elk van hen reageert bovendien anders. Daar rekening mee houden, heet situationeel leidinggeven.

Ondersteuning en zelfzorg van leidinggevenden is geen overbodige luxe. Het heeft een enorme impact op hoe de werkvloer functioneert. Onze ervaringsdeskundige kijkt naar de specifieke situatie en alle betrokkenen. Je krijgt persoonlijke begeleiding, handvatten om vertrouwen te tonen en met voldoende autoriteit te delegeren. We analyseren ook het vertrouwen dat leidinggevenden krijgen van bovenaf. Hebben ze voldoende zeggenschap over ‘hun’ werkvloer? Effectieve beslissingen neem je immers op elk niveau van de organisatie.

De essentie

  • Kijk naar leiderschapscompetenties.

  • Verwacht voorbeeldgedrag.

  • Maak van situationeel leidinggeven een begrip.

  • Voorzie coaching voor managers.

  • Geef vertrouwen.

Starten met een resultaatgericht personeelsbeleid?

Let’s Goos!

Onze 10 bouwstenen

missie en mensen

1. Missie en mensen

Sollicitanten en nieuwe medewerkers

2. Sollicitanten en nieuwe medewerkers

Waarderen en belonen

3. Waarderen en belonen

Managers en leiders

4. Managers en leiders

Communicatie en dialoog

5. Communicatie en dialoog

Trainen en ontwikkelen

6. Trainen en ontwikkelen

Co-creëren en innoveren

7. Co-creëren en innoveren

Talenten en teams

8. Talenten en teams

Evalueren en stimuleren

9. Evalueren en stimuleren

Plezier en ontspanning

10. Plezier en ontspanning