Bouwwijze

“Wie zijn bedrijf serieus neemt, neemt zijn personeel serieus. En wie zijn personeel serieus neemt, zorgt voor een personeelsbeleid met stevige fundamenten. Zo eenvoudig is het.”

De bouwstenen van je organisatie

Een onderneming succesvol doen draaien is geen sinecure. De inzet van je medewerkers is essentieel voor het behalen van je bedrijfsresultaten. Je zoekt constant de balans tussen menselijk en financieel kapitaal. Hoe groot of klein je bedrijf ook is, de weg naar een bloeiende business moet gevoed worden. Een goed onderbouwd personeelsbeleid is daarbij van onschatbare waarde. Het oog hebben voor wat je personeel echt drijft, motiveert en passioneert, samenhoudt en gaande houdt.

De weg ernaartoe is eenvoudig… begin bij de basis: het creëren van stevige fundamenten. Bij Let’s Goos hebben we daarvan onze specialiteit gemaakt. We bouwen samen aan het huis van je organisatie met de krachtigste bouwstenen die er zijn: je mensen. En die hebben baat bij een gestructureerd personeelsbeleid en bijhorende, heldere communicatie.

4 HR-fundamenten

Een personeelsbeleid put uit een reeks van beheersystemen en instrumenten zoals prestatiemanagement, talentmanagement, competentiemanagement, renumeratiebeleid, verzuimbeleid, alcohol- en drugsbeleid, training- en ontwikkelingsplan, rekruterings- en selectieactiviteiten, employer branding en zoveel meer. Wij helpen je de relatie tussen deze componenten beter te begrijpen, voor maximaal resultaat.

Om je HR-beleid te doen staan als een huis, bouwen we eerst aan de fundamenten…

  • Missie, visie en strategie

  • Loonbeleid en loonvoorwaarden

  • Functieomschrijving en organigram

  • Arbeidsreglement en policies

Als deze 4 fundamenten in orde en transparant zijn, kan je werken aan je volledige HR-beleid, van in- tot uitstroom. Alles met betrekking tot HR: rekrutering, ontslag, opleidingen enz. Met als doel: gelukkige werknemers én werkgevers, alsook het beoogde bedrijfsresultaat.

4 HR fundamenten

Wil jij dat ook? Starten doen we met een gratis intake.
Verder is onze samenwerking zeer transparant: vergoeding op basis van de gepresteerde uren.

Starten met een resultaatgericht personeelsbeleid?

Let’s Goos!