Missie en mensen

Kies je kathedraal

Twee steenkappers zijn hard aan het werk in het midden van de stad. Een man vraagt wat ze aan het doen zijn. De eerste zegt drukdoende: “Ik kap stenen.” Maar de tweede heft het hoofd en glimlacht: “Ik bouw een kathedraal.” Iedere medewerker wil zich voelen als de tweede steenkapper: iemand met een doel, trots over zijn bijdrage aan een groter geheel.

Missie en mensen

In dit traject beschrijven we wat je bedrijf uniek maakt, wat je wil verwezenlijken. Dat is je missie, het fundament van je bestaan, oftewel: je kathedraal. Het geeft richting aan al je keuzes: doelstellingen, strategieën, mensen die je meeneemt. Voor medewerkers is dit een belangrijk boordinstrument. We zetten samen je missie op papier, je maakt ze concreet en houdt ze levend. We bekijken hoe je op tijd en stond afstand neemt om niet in, maar aan je bedrijf te werken.  

Ieder bedrijf heeft waarden die zich laten voelen in hoe je met elkaar omgaat. Als dit overlapt met de persoonlijke waarden van medewerkers, dan nestelen ze zich in. Onze specialist helpt je om de bedrijfswaarden te benoemen en er samen met je personeel een charter van te maken, vertaald naar uitgesproken verwachtingen in professioneel en interpersoonlijk gedrag.

We kijken bovendien of aan elke rol taken zijn gekoppeld die voor iedereen helder zijn. Zo nemen jouw ‘steenkappers‘ verantwoordelijkheid voor hun bijdrage aan het collectieve, en erkennen ze die van collega’s.

De essentie

  • Zet de bedrijfsmissie op papier en maak ze zichtbaar.

  • Stel een waardencharter op dat iedereen onderschrijft.

  • Maak taken en verwachtingen duidelijk.

  • Werk met regelmaat aan je bedrijf.

Starten met een resultaatgericht personeelsbeleid?

Let’s Goos!

Onze 10 bouwstenen

missie en mensen

1. Missie en mensen

Sollicitanten en nieuwe medewerkers

2. Sollicitanten en nieuwe medewerkers

Waarderen en belonen

3. Waarderen en belonen

Managers en leiders

4. Managers en leiders

Communicatie en dialoog

5. Communicatie en dialoog

Trainen en ontwikkelen

6. Trainen en ontwikkelen

Co-creëren en innoveren

7. Co-creëren en innoveren

Talenten en teams

8. Talenten en teams

Evalueren en stimuleren

9. Evalueren en stimuleren

Plezier en ontspanning

10. Plezier en ontspanning