Talenten en teams

Het plafond kan hoger

Wie kan werken vanuit zijn talenten en diepere motivatie, legt zijn hart in zijn job. Jij en je team worden slagvaardiger door te kijken naar wat collega’s kunnen en wat hun voldoening geeft. De combinatie van ‘bedreven zijn’ en er ook ‘veel zin in hebben’ leidt tot topprestaties.

Talenten en teams

We laten je zien hoe je inzet op de krachten van je personeel, eerder dan inspanningen doen om tekorten weg te werken. Medewerkers die nog beter worden in waar ze al goed in zijn, staan vaak zelf versteld van wat ze kunnen.

Bij elke functie hoort een taakomschrijving. Die is nodig opdat iedereen zijn plek in de organisatie begrijpt. Maar in een context waar flexibiliteit en kennisopbouw doorwegen, is werken met rollen vaak efficiënter dan je blindstaren op de invulling van een takenpakket. Eens je de talenten en interesses van je mensen kent, kan je hen rollen toebedelen wanneer die nodig zijn, bijvoorbeeld in een tijdelijk project of om anderen te ondersteunen. Wij tonen je graag hoe je zo’n inzetbare ‘talentenpool’ opbouwt.

Talenten komen echt naar boven als je voor een team wel de grote lijnen uitzet, maar voldoende ruimte laat om zelf te bepalen hoe ze dingen gaan verwezenlijken. Je geeft een kompas, geen wegenkaart. Ook daar kunnen we je in begeleiden. Even belangrijk is je aandacht voor de manager. Heeft die de competenties en interesse om op die plaats te zitten? Heeft hij of zij oog voor de passie en het talent van de leden, krijgen ze de vrijheid om hun competenties te ontwikkelen, en de ondersteuning om hun werk goed te doen? Anders naar je mensen kijken sterkt je vertrouwen in wat er kan.

De essentie

  • Zoek de sterktes van medewerkers en zet daar op in.

  • Werk met functies en rollen.

  • Mix verschillende talenten in een team.

  • Geef teams een kompas, maar laat hen de weg kiezen.

Starten met een resultaatgericht personeelsbeleid?

Let’s Goos!

Onze 10 bouwstenen

missie en mensen

1. Missie en mensen

Sollicitanten en nieuwe medewerkers

2. Sollicitanten en nieuwe medewerkers

Waarderen en belonen

3. Waarderen en belonen

Managers en leiders

4. Managers en leiders

Communicatie en dialoog

5. Communicatie en dialoog

Trainen en ontwikkelen

6. Trainen en ontwikkelen

Co-creëren en innoveren

7. Co-creëren en innoveren

Talenten en teams

8. Talenten en teams

Evalueren en stimuleren

9. Evalueren en stimuleren

Plezier en ontspanning

10. Plezier en ontspanning