Trainen en ontwikkelen

Een huis waar mensen stralen

Ondernemers rekenen op medewerkers die meedenken, leren, veranderen en nieuwigheden oppikken. Anderzijds stimuleert het bedrijf met de inzet op leren de weerbaarheid van mensen, hun goesting en hun engagement. Het heeft grote impact op je aantrekkingskracht als werkgever.

Trainen en ontwikkelen

Niet iedereen leert op dezelfde manier en met dezelfde aanpak. Samen met onze begeleider maak je de keuzes inzake vorming, training en ontwikkeling (VTO) in je organisatie helder en werk je ze uit. Jij kiest de instrumenten die passen bij de grootte, de strategie en de visie: een beleidsplan, een jaarplan, een opleidingsbeleid, een teamontwikkelingsplan (TOP), een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)…

We zoeken de balans tussen taakgebonden, operationele vaardigheden en soft skills zoals assertiviteit, conflictbeheersing, coaching, projectmanagement… Je krijgt advies over de mix van opleidingsvormen. Lang niet alles hoeft immers in de klas te gebeuren. Je kan bijvoorbeeld ervaring en stielkennis die je al in huis hebt, doorgeven via peterschap.

Om je investering te laten renderen, wil je dat mensen de nieuwe kennis ook echt gaan gebruiken. Al te vaak zien we weinig effect op de werkvloer. We vertellen je hoe je zorgt voor een goede verankering en hoe je het resultaat kan gaan monitoren.

De essentie

  • Investeer in hard en soft skills.

  • Voorzie een verscheidenheid aan opleidingsvormen.

  • Maak gebruik van de al aanwezige kennis.

  • Veranker nieuwe kennis en evalueer.

Starten met een resultaatgericht personeelsbeleid?

Let’s Goos!

Onze 10 bouwstenen

missie en mensen

1. Missie en mensen

Sollicitanten en nieuwe medewerkers

2. Sollicitanten en nieuwe medewerkers

Waarderen en belonen

3. Waarderen en belonen

Managers en leiders

4. Managers en leiders

Communicatie en dialoog

5. Communicatie en dialoog

Trainen en ontwikkelen

6. Trainen en ontwikkelen

Co-creëren en innoveren

7. Co-creëren en innoveren

Talenten en teams

8. Talenten en teams

Evalueren en stimuleren

9. Evalueren en stimuleren

Plezier en ontspanning

10. Plezier en ontspanning