HR-renovatie

“Help, mijn Ondernemer is een HR-klusser…”

Om een bedrijf optimaler te laten functioneren is een goed uitgebouwd personeelsbeleid een must.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat de organisatie- en omzetdoelstellingen behaald worden.

Medewerkers spelen hierin een cruciale rol. Een goed doordacht personeelsbeleid heeft oog voor de mate waarin kennis, vaardigheden, motivatie en houding van allen bijdragen tot de realisatie van de huidige en toekomstige organisatiedoelen.

Al deze facetten om een HR-beleid efficiënt te organiseren en af te stemmen zijn niet altijd eenvoudig. Soms vraagt je
HR-huis – de fundamenten van je personeelsbeleid – om een kleine of grote renovatie. Bij Let’s Goos weten we daar alles van.

Het renovatieplan

“Hulp van het Let’s Goos HR-topteam is onderweg…”

Let's Goos HR-Topteam

Let’s Goos presenteert een nieuw renovatieplan: ‘Help, mijn Ondernemer is een HR-klusser’, een concept waarin hulp wordt geboden aan wanhopige ondernemers / personeels-doe-het-zelvers die vaak al jaren door een onafgemaakt en onduidelijk personeelsbeleid met de medewerkers in hun bedrijf ‘bivakkeren’. De ondernemer in kwestie wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn onsamenhangend personeelsbeleid en hij of zij wordt met de steun van het professioneel topteam van Let’s Goos aan het werk gezet. Want wat je (nadien) zelf doet, doe je beter!

Aan de hand van een persoonlijk onderhoud met gerichte vragen maken we een verslag op van de status van je HR-huis, eventuele verbeterpunten en issues op vlak van personeelsbeleid. Dat alles vertalen we in een lijst van personeelsrenovatiewerken, een voorstel van acties voor je HR-renovatie. Hierbij houden we rekening met prioriteiten, budgetten en de termijn waarin je deze werken wenst uit te voeren. Wedden dat het een duurzaam HR-huis wordt?

Een greep uit de voordelen

Van “oei, ik heb personeel, en nu?” naar “yes, ik heb personeel en samen maken we een betere versie van onszelf en ons bedrijf”… ons topteam geeft je daarvoor graag een duwtje in de rug. De voordelen zijn niet te onderschatten.

  • Verhogen van de slaagkans bij selectie van nieuwe medewerkers: kostprijs van verloop loopt snel op. De investering in een nieuwe medewerker vooraleer die 100% rendabel is beslaat enkele maanden tot een half jaar.

  • Duidelijkheid over het functioneren van medewerkers en gericht kunnen bijsturen.

  • Door gelijkaardige HR-instrumenten te hanteren is er een gelijke behandeling voor de verschillende werknemers. Tijdsopslorpende conflicten worden hiermee vermeden.

  • Inzicht in de werkpunten van iedere werknemer levert informatie voor bijsturing en opleiding. Dit kan opleiding op de werkvloer zijn, door een collega of extern. Je kan gericht gaan opleiden mét garantie dat je opleiding ook rendeert.

  • Een boost voor de uitstraling van je bedrijf naar buiten toe: een hogere aantrekkelijkheid als werkgever, alsook de potentiële aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers.

  • Geeft duidelijkheid bij promotie en mutatie van werknemers.

  • Geeft helderheid over de verloning en classificatie van werknemers.

  • Daling verloop werknemers.

  • Enz.

Is deze HR-renovatie met onderbouwde technieken en ervaring iets voor jou? Voor de nodige inzichten moet je zelf geen HR-expert zijn.
Daarvoor is er Let’s Goos.

Zeker doen, zo’n make-over!

Starten met een resultaatgericht personeelsbeleid?

Let’s Goos!